Super 7

          

  1. Fenikss Super 7 täiendava õnnemängu reeglid

1.1. Täiendavas õnnemängus osalemiseks  on vaja mängida mänguautomaatidel.

1.2. Ajaline periood: alates. iga kuu 7. kuupäeval alates 07.12.2018.a. kell 00:00 – 07.02.2019.a. kuni 20:00.

1.3. Auhindade väljamängimine toimub:  iga kuu 07. kuupäeval kell 20:00 kõikides Fenikss Casino mängusaalisdes.

1.4.

Loosimised toimuvad kpv

Asukoht

Võidufond kokku

1)       07.12.2018.a.

Väljamängimine 07.12.2018

kell 20:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 7 (seitse) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

2)       07.01.2019.a.

Väljamängimine 07.01.2019

kell 20:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 7 (seitse) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

3)       07.02.2019.a.

Väljamängimine 07.01.2019

kell 20:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 7 (seitse) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

1.5. Hasartmängukorraldaja edastab info mängukampaania osalejate telefoni numbritele ja/ või e-mailile.

1.6. Auhinna fond moodustab 60 750 (kuuskümmend tuhat seitsesada viiskümmend) eurot: 315  promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot (tähtajaga 4 päeva), 9 000 Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot (tähtajaga 6 päeva).

1.7. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija mängima mänguautomaadil, mängija panuse suurus olema vähemalt 0,01 eur ning esitama klienditeenindajale ticketi võiduga vähemalt 50,00 eurot.

1.8. Ainult mänguautomaatidest väljastatud  (samal päeval kuni kella 19:00) ticketi alusel ja vähemalt 50,00 eur võidu korral saab mängija õiguse osaleda loosimistes.

1.8. Loosimise kohta on ühe osaleja poolt esitatud ticketite arv ainult üks ticket igas mängusaalis. 

1.9. Ticket võiduga vähemalt 50,00 eurot annab õiguse saada kolmest osast koosneva seeria numbriga pileti:

  1. osa märgitakse kliendikaardi number, selle pileti osa paneb klienditeenindaja mängusaalis vastavalt tähistatud loosikasti.
  2. osa „mängureeglitega“, märgitakse sama kliendikaardi number mis 1. osal ning käesolev osa jääb kliendile
  3. osa on Fenikss kasiino baari kinkekaart (v.a. tubakatooted) väärtusega 5,00 (viis) eurot.

1.9.1. Pileti „super 7“ saab ainult klienditeenindaja poolt andmekogus fikseeritud andmete alusel. 

1.9.2. Ühe loosimise raames väljastatakse kokku 207 auhinda mängusaali kohta.

1.9.3. Kliendil on õigus kasutada 50,00 eurone promotional eva (kuni jooksva kuu 10. kuupäevani) kuni 23:59 ning Fenikss kasiino baari ühekordse ostu kinkekaart 6 päeva jooksul, 12. kuupäevani kella 23:59 (v.a. tubakatooted).

1.10 Ticketite  vastuvõtmine lõpeb 07. kuupäeval kell 19:00. Promotional ticketite kasutamine lõpeb jooksva kuu 10. kuupäeval, ning Fenikss kasiino baari kinkekaart kehtib väljastamisest samal päeval alates 19:00 12. kuupäevani kella 23:59

  1. Väljamängimine

2.1. Väljamängimisel on ühe osaleja kohta ainult üks auhind. Loosikasti saab panna  ainult  samas mängusaalis väljastatud piletid.

2.2. väljamängimisel   osalevad  ainult vastava Fenikss Casino mängusaalis  väljastatud ja   täidetud  piletid.

2.3. Võiduauhinna väljamängimisel osalemiseks peab mängija viibima väljamängimise ajal  vastavas Fenikss Casino mängusaalis.

2.4. Võiduauhinna väljamängimiseks mängu läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel pileti, millele kantud andmete alusel selguvad  võiduauhindade  omanikud (pileti seeria number).

2.5. Kui võiduauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel vastavas  Fenikss Casino mängusaalis, ei reageeri oma nimele või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse  ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna omanik.

2.6. Võiduauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud seeria numbriga pilet, kliendil vastava seeria numbriga pilet (2. osa) ning isikuttõendav dokument.

2.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.

2.8.  Võiduauhind  antakse kohe üle.

2.9. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale võiduauhinna maksumust rahas.

2.10. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.

  1. Pretensioonide lahendamine

3.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali personali poolt võimaluse korral koheselt.

3.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta vastatakse 14 tööpäeva jooksul.

3.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal õigus võiduauhinna võit tühistada.

  1. Lisasätted

4.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.

4.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab mängus osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.

4.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

4.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud Reeglitega.

4.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest eelnevalt teavitades.

Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000287