Super 7

1. Fenikss Super 7 täiendava õnnemängu reeglid
1.1. Täiendavas õnnemängus osalemiseks on vaja mängida mänguautomaatidel.
1.2. Ajaline periood: alates iga kuu 7. kuupäeval alates 07.03.2019.a. kell 00:00 – 07.05.2019.a. kuni 21:00.
1.3. Auhindade väljamängimine toimub: iga kuu 07. kuupäeval kell 21:00 kõikides Fenikss Casino mängusaalisdes. 

1.4.

Loosimised toimuvad kpv

Asukoht

Võidufond kokku

1) 07.03.2019.a.
Väljamängimine 07.03.2019
kell 21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 7 (seitse) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

2) 07.04.2019.a.
Väljamängimine 07.04.2019
kell 21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 7 (seitse) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

3) 07.05.2019.a.
Väljamängimine 07.05.2019
kell 21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 7 (seitse) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

1.5. Hasartmängukorraldaja edastab info mängukampaania osalejate telefoni numbritele ja/ või e-mailile.
1.6. Auhinna fond moodustab 60 750 (kuuskümmend tuhat seitsesada viiskümmend) eurot: 315 promotional ticket
väärtusega 50 (viiskümmend) eurot (tähtajaga 4 päeva), 9 000 Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis)
eurot (tähtajaga 5 päeva).
1.7. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija mängima mänguautomaadil, mängija
panuse suurus olema vähemalt 0,01 eur ning esitama klienditeenindajale ticketi võiduga vähemalt 50,00 eurot.
1.8. Ainult mänguautomaatidest väljastatud (samal päeval kuni kella 20:45) ticketi alusel ja vähemalt 50,00 eur
võidu korral saab mängija õiguse osaleda loosimistes.
1.8. Loosimise kohta on ühe osaleja poolt esitatud ticketite arv ainult üks ticket igas mängusaalis.
1.9. Ticket võiduga vähemalt 50,00 eurot annab õiguse saada kolmest osast koosneva seeria numbriga pileti:
1. osa märgitakse kliendikaardi number, selle pileti osa paneb klienditeenindaja mängusaalis vastavalt
tähistatud loosikasti.
2. osa „mängureeglitega“, märgitakse sama kliendikaardi number mis 1. osal ning käesolev osa jääb kliendile
3. osa on Fenikss kasiino baari kinkekaart (ainult joogid) väärtusega 5,00 (viis) eurot.
1.9.1. Pileti „super 7“ saab ainult klienditeenindaja poolt andmekogus fikseeritud andmete alusel.
1.9.2. Ühe loosimise raames väljastatakse kokku 207 auhinda mängusaali kohta.
1.9.3. Kliendil on õigus kasutada 50,00 eurone promotional ticket samal päeval (kuni jooksva kuu 10. kuupäevani)
kuni 23:59 ning Fenikss kasiino baari ühekordse ostu kinkekaart 5 päeva jooksul, 11. kuupäevani kella 23:59 (ainult
joogid).
1.10 Ticketite vastuvõtmine lõpeb 07. kuupäeval kell 20:45. Promotional ticketite kasutamine lõpeb jooksva kuu 10.
kuupäeval, ning Fenikss kasiino baari kinkekaart kehtib väljastamisest samal päeval alates 19:00 11. kuupäevani kella
23:59
2. Väljamängimine
2.1. Väljamängimisel on ühe osaleja kohta ainult üks auhind. Loosikasti saab panna ainult samas mängusaalis
väljastatud piletid.
2.2. väljamängimisel osalevad ainult vastava Fenikss Casino mängusaalis väljastatud ja täidetud piletid.
2.3. Võiduauhinna väljamängimisel osalemiseks peab mängija viibima väljamängimise ajal vastavas Fenikss Casino
mängusaalis.
2.4. Võiduauhinna väljamängimiseks mängu läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel pileti, millele kantud
andmete alusel selguvad võiduauhindade omanikud (pileti seeria number).
2.5. Kui võiduauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel vastavas Fenikss Casino mängusaalis, ei reageeri oma
nimele või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse ja tema asemele valitakse uus
võiduauhinna omanik.
2.6. Võiduauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud seeria numbriga pilet, kliendil vastava seeria
numbriga pilet (2. osa) ning isikuttõendav dokument.
2.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse nõuetele.
2.8. Võiduauhind antakse kohe üle.
2.9. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale võiduauhinna maksumust
rahas.
2.10. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni
lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.
3. Pretensioonide lahendamine
3.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali
personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali
personali poolt võimaluse korral koheselt.
3.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta
vastatakse 14 tööpäeva jooksul.
3.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal
õigus võiduauhinna võit tühistada.
4. Lisasätted
4.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja
mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või
hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.
4.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab
mängus osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.
4.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest
mistahes vastutust kandmata.
4.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud
Reeglitega.
4.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest
eelnevalt teavitades.
Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000287