Narva 10

Täiendava õnnemängu korraldaja. Narva Fenikss Casino mängusaali täiendava õnnemängu korraldajaks on OÜ
Novoloto, registrinumber 10159983, asukohaga Ahtri 8 Tallinn, tel. 6116161, e-mail: , www.fenikss.ee.
Täiendava õnnemängu kampaania käigus on mänguautomaatidel mängivatel klientidel võimalus võita 7 (seitse) rahalist
auhinda.
1. Täiendava õnnemängu reeglid
1.1 Täiendava õnnemängu mängus osalevad mänguautomaatidel olevad liinimängud.
1.2 Ajaline periood: 21.01.2019.a. Kell 09:00 – 01.02.2019.a. 22:00.
1.3 Väljamängimine toimub: Narva (Kangelaste prospekt 2, Narva) Fenikss Casino 01. veebruar kell 21:00
1.4 Võidufondi suurus 600,00 (kuussada) eurot. Auhindadeks on: 1 (üks)* 200,00 (kakssada) eurot, 2 (kaks)* 100,00
(ükssada) eurot ja 4*(neli)* 50,00 (viiskümmend) eurot
1.5 Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija panuse suurus liinimängudel olema vähemalt 0,18
eurot (18 eurosenti).
1.6 Ainult liinimängudel saavutatud tasuta boonusmängude eest saab mängija koguda templeid kaartidele, mis annavad
mängijale õiguse osaleda võiduauhinna väljamängimises. Igakordselt saadavate templite arv jääb vahemikku 1 kuni 10
templit. Igakordselt saadavate templite arv tuleneb mänguautomaadil ühekordsest boonusmängude arvust sõltuvalt
panusest järgmiselt:
panus alates 0,18 eurot kuni 0,35 eurot - 1 tempel;
panus alates 0,36 eurot kuni 0,53 eurot - 2 templit;
panus alates 0,54 eurot kuni 0,71 eurot - 3 templit;
panus alates 0,72 eurot - 5 templit;
1.7 Templi saamiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes väljastab templi(d) vastavuses tasuta
boonusmängude arvust.
1.8 Templeid saab ainult klienditeenindaja poolt fikseeritud boonusmängu alusel.
1.9 Mängija kirjutab templikaardile trükitähtedega ja loetavalt oma kliendikaardi number. Tembeldatud templikaardid paneb
klienditeenindaja vastavalt tähistatud loosikasti mängusaalis. Templikaardile peab olema kogutud 10 templit.
1.10 Templikaartide vastuvõtmine lõpeb 1 tund enne väljamängimise algust.
2. Väljamängimine
2.1. Väljamängimisel on ühe osaleja kohta ainult üks auhind. Mängukampaania jooksul ühe osaleja poolt täidetud
templikaartide pole piiratud. Loosikasti saab panna ainult Narva mängukohas väljastatud templikaardid.
2.2. 01.02.2019.a. väljamängimisel osalevad ainult Narva Casino mängusaalis väljastatud ja täidetud templikaardid.
2.3. Võiduauhinna väljamängimisel osalemiseks peab mängija viibima väljamängimise ajal Narva Fenikss Casino mängusaalis.
2.4. Võiduauhinna väljamängimiseks mängu läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel templikaardi, millele kantud
andmete alusel selguvad võiduauhindade omanikud.
2.5. Kui võiduauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel Narva Fenikss Casino mängusaalis, ei reageeri oma nimele või
teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna
omanik.
2.6. Võiduauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud templikaart ning isikuttõendav dokument.
2.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse nõuetele.
2.8. Võiduauhind antakse üle kohe.
2.9. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale võiduauhinna maksumust rahas.
2.10. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli
läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.
3. Pretensioonide lahendamine
3.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali personalile
koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali personali poolt
võimaluse korral koheselt.
3.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta vastatakse
14 tööpäeva jooksul.
3.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal õigus
võiduauhinna võit tühistada.
4. Piirangud
4.1. Mitteloetavalt täidetud templikaardid eemaldatakse võiduauhinna väljamängimise käigus.
5. Lisasätted
5.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja mängujuhiseid,
sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või hasartmänguks
kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.
5.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab mängus
osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.
5.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest mistahes
vastutust kandmata.
5.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud
Reeglitega.
5.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest eelnevalt
teavitades.
Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000227