Marja 4

Täiendava õnnemängu korraldaja. Tallinna Marja Fenikss Casino mängusaali täiendava õnnemängu korraldajaks onOÜ Novoloto, registrinumber 10159983, asukohaga Ahtri 8 Tallinn, tel. 6116161, e-mail: , www.fenikss.ee. Täiendava õnnemängu kampaania käigus on mänguautomaatidel mängivatel klientidel võimalus võita 7 (seitse) rahalist auhinda.
1. Täiendava õnnemängu reeglid
1.1 Täiendava õnnemängu mängus osalevad mänguautomaatidel olevad liinimängud.
1.2 Ajaline periood: 05.04.2019.a. Kell 09:00 – 12.04.2019.a. 21:00.
1.3 Väljamängimine toimub: Marja Fenikss Casino (Mustamäe tee 18, Tallinn) 12. aprill kell 21:00
1.4 Võidufondi suurus 600,00 (kuussada) eurot. Auhindadeks on o:1 (üks) * 200,00 (kakssada) eurot, 2 (kaks) * 100,00 (sada) eurot ja 4 (neli) * 50,00 (viiskümmend) eurot.
1.5 Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija panuse suurus liinimängudel olema vähemalt 0,18 eurot (18 eurosenti).
1.6 Ainult liinimängudel saavutatud tasuta boonusmängude eest saab mängija koguda templeid kaartidele, mis annavad mängijale õiguse osaleda võiduauhinna väljamängimises. Igakordselt saadavate templite arv jääb vahemikku 1 kuni 10 templit.
1.7 Templi saamiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes paneb templi(d) sõltuvalt panusest.
1.8 templite arv sõltub boonusmängu saamise hetkel olevast panusest järgmiselt:
panus alates 0,18 eurot kuni 0,35 eurot - 1 tempel;
panus alates 0,36 eurot kuni 0,53 eurot - 2 templit;
panus alates 0,54 eurot kuni 0,71 eurot - 3 templit;
panus alates 0,72 eurot - 5 templit;
1.9. Templeid saab ainult klienditeenindaja poolt fikseeritud boonusmängu alusel.
1.10 Mängija kirjutab templikaardile loetavalt oma kliendikaardi numbri. Tembeldatud templikaardid paneb klienditeenindaja vastavalt tähistatud loosikasti mängusaalis.Templikaardile peab olema kogutud 10 templit.
1.11 Templikaartide vastuvõtmine lõpeb 1 tund enne väljamängimise algust.
1.12. Boonusmängu ajal saadud boonusmängude eest lisatempleid ei väljastata.
2. Väljamängimine
2.1. Väljamängimisel on ühe osaleja kohta ainult üks auhind. Mängukampaania jooksul ühe osaleja poolt täidetud templite arv pole piiratud. Loosikasti saab panna ainult Marja mängukohas väljastatud templikaardid.
2.2. 12.04.2019.a. väljamängimisel osalevad ainult Marja Casino mängusaalis väljastatud ja täidetud templikaardid.
2.3. Võiduauhinna väljamängimisel osalemiseks peab mängija viibima väljamängimise ajal Marja Fenikss Casino mängusaalis.
2.4. Võiduauhinna väljamängimiseks mängu läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel templikaardi, millele kantud andmete alusel selguvad võiduauhindade omanikud.
2.5. Kui võiduauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel Marja Fenikss Casino mängusaalis, ei reageeri oma nimele või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna omanik.
2.6. Võiduauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud templikaart ning isikuttõendav dokument.
2.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.
2.8. Võiduauhind antakse üle kohe.
2.9. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale võiduauhinna maksumust rahas.
2.10. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.
3. Pretensioonide lahendamine
3.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali personali poolt võimaluse korral koheselt.
3.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta vastatakse 14 tööpäeva jooksul.
3.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal õigus võiduauhinna võit tühistada.
4. Piirangud
4.1. Mitteloetavalt täidetud templikaardid eemaldatakse võiduauhinna väljamängimise käigus.
4.2. Täiendavas õnnemängu kampaanias ei tohi osaleda korraldaja töötajad, nende sugulased ning isikud, kes on otseselt seotud käesoleva täiendava õnnemängu korraldamisega.
4.3. Täiendavas õnnemängu kampaanias ei ole lubatud osaleda ka punktis 4.2 mainitud isikutega ühises majapidamises elavatel isikutel.
5. Lisasätted
5.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.
5.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab mängus osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.
5.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.
5.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud Reeglitega.
5.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest eelnevalt teavitades.
Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000227