Lucky Randezvous

Täiendava õnnemängu korraldaja. Fenikss Casino mängusaalide täiendava õnnemängu korraldajaks on OÜ
Novoloto, registrinumber 10159983, asukohaga Ahtri 8 Tallinn, tel. 6116161, e-mail: ,
www.novoloto.ee . Täiendava õnnemängu kampaania käigus on mänguautomaatidel mängivatel klientidel võimalus
võita “Fenikss Casino promotional ticket´id”.
1. Lucky Randevuu täiendava õnnemängu reeglid
1.1. Täiendavas õnnemängus osalemiseks on vaja mängida mänguautomaatidel.
1.1.1. Osaleda saavad ainult Fenikss Casino kliendikaarti omavad kliendid.
1.2. Ajaline periood: 16. august 2019 alates kella 08:00 kuni kella 23:00.
1.3. Auhindade loosimised toimuvad: 16. august 2019.a. kell 08:00-23.59 kõikides Fenikss Casino mängusaalides.
1.4. Võidufond 1 (ühe) mängusaali kohta: 5 (viis) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot,
10 (kümme) promotional ticket väärtusega 20 (kakskümmend) eurot, 200 (kakssada) promotional ticket väärtusega 5
(viis) eurot.
1.5. Auhinna fond moodustab 21 750 (kakskümmend üks tuhat seitsesada viiskümmend) eurot.
1.6. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija mängima mänguautomaadil, mängija
panuse suurus olema vähemalt 0,01 eur ning esitama klienditeenindajale ticketi võiduga vähemalt 25,00 eurot.
1.7. Ainult mänguautomaatidest väljastatud ticketi alusel ja vähemalt 25,00 eur võidu korral saab mängija õiguse
osaleda loosimistes.
1.8. Loosimise kohta on ühe osaleja poolt esitatud ticketite arv ainult üks ticket igas mängusaalis.
1.9. Ticket võiduga vähemalt 25,00 eurot annab õiguse välja tõmmata nn. Lucky Randevu kastist (edaspidi „Lucky
Randevuu“) pileti (edaspidi „scratch line“) mille kattekihi all on auhind.
1.9.1. „scratch line“ saab ainult klienditeenindaja poolt andmekogus fikseeritud andmete alusel.
1.9.2. Ühe loosimise raames väljastatakse kokku 215 auhinda mängusaali kohta.
1.9.3. „scratch line“ väljastamine lõpeb samal päeval kell 23:00
1.9.3. Kliendil on õigus kasutada promotional ticket samal päeval kuni 23:59.
1.9.4. Promotional ticketite kasutamine lõpeb samal päeval kell 23:59.
1.10. Auhind antakse üle kohe.
1.11 Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
1.12. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni
lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.
2. Pretensioonide lahendamine
2.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali
personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali
personali poolt võimaluse korral koheselt.
2.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta
vastatakse 14 tööpäeva jooksul.
2.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal
õigus võiduauhinna võit tühistada.
3. Lisasätted
3.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja
mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või
hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.
3.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab
mängus osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.
3.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest
mistahes vastutust kandmata.
3.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud
Reeglitega.
3.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest
eelnevalt teavitades.
3.6. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised
rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu
jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja aadressil www.novoloto.ee
3.7. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania
raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
3.8. Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.
Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000287