Lucky Lady's Challenge

Täiendava õnnemängu korraldaja. Fenikss Casino mängusaalide täiendava õnnemängu korraldajaks on OÜ Novoloto,
registrinumber 10159983, asukohaga Ahtri 8 Tallinn, tel. 6116161, e-mail: , www.novoloto.ee.
Täiendava õnnemängu kampaania käigus on mänguautomaatidel mängivatel klientidel võimalus võita kuni 15 000 eurot.
Lucky Lady challenge väljakutse reeglid
1.1. Täiendava õnnemängu mängus osalevad mänguautomaatidel olevad liinimängud „Lucky Lady“.
1.1.1. Osaleda saavad ainult Fenikss Casino kliendikaarti omavad kliendid.
1.2. Ajaline periood: 16.08.2019.a. kell 00:00 – 13.09.2019.a. 23:59.
1.3. Mängukampaania võitjate väljaselgitamine toimub Fenikss Casino mängusaalides 13.09.2019.a. kell 21.00
1.4. Võidufondi suurus 15 000,00 (viisteist tuhat) eurot.
1.4.1. Auhindadeks on 1 (üks) mängusaali kohta:
1) 1 (üks) rahaline auhind väärtuses 500,00 eurot;
2) 1 (üks) rahaline auhind väärtuses 300,00 eurot;
3) 1 (üks) rahaline auhind väärtuses 200,00 eurot.
1.5. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab Mängija (edaspidi Osaleja) panuse suurus „Lucky Lady“
liinimängudel olema vähemalt 50 (viiskümmend) eurosenti.
1.6. Ainult Lucky Lady liinimängudel saavutatud boonusmängude alusel saab Osaleja koguda punkte, mis annavad Osalejale
õiguse osaleda võiduauhinna väljamängimises. Igakordselt saadavate punktide arvu tuleb fikseerida.
1.6. Saavutatud punktide fikseerimiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes fikseerib:
1) panus
2) saadud punktide arv
3) mänguautomaadi nr
4) kellaaeg
5) kliendikaardi nr
6) kliendi telefoni number
1.7. Osalejaks saab ainult klienditeenindaja poolt fikseeritud andmete alusel ning Osaleja kirjutab täiendavas õnnemängus
osalemiseks nõusoleku trükitähtedega ja loetavalt oma telefoni numbri.
1.8. Fikseeritud andmete vastuvõtmine lõpeb 12. september 2019 kell 23:59.
1.9. Mängukampaania jooksul kõikides Fenikss Casino mängusaalides elektroonilisel tablool saab jälgida eelmise päeva
Osalejate poolt saavutatud esikümne punktide arvu.
1.10. Esikümnesse jõudnud osalejatega võetakse ühendust 06.09.2019.a. kuni 13.09.2019.a. Kliendile edastatakse
informatsioon tema poolt saavutatud punktide arvu kohta, kutse „Lucky Lady challenge väljakutse “ üritusele, mis toimub
Fenikss Casino mängusaalides ning loositakse välja auhinnad.
2. Auhindade väljaloosimine
2.1. Kõikide auhindade väljaloosimisel on ühe osaleja kohta ainult üks auhind.
2.1.1. Võitja väljaselgitamine toimub igas Fenikss Casino mängusaalis eraldi 13.09.2019.a.
2.1.3. Mängukampaania jooksul ühe Osaleja kohta fikseeritud andmete arv pole piiratud. Ühe Osaleja kohta igakordselt
saavutatud ja fikseeritud punktide arvu ei summerita. Enne auhinna loosimist kontrollitakse kõik sisestatud andmed.
2.1.4. Korraldaja koondab Osalejad nimekirja vastavalt igakordselt fikseeritud punktide arvule kahenevas järjekorras.
Võiduauhinna väljamängimiseks Korraldaja selgitab välja igakordselt saadud punktide arvu hulgast suurima punktide arvu.
Saavutatud suurima punktide arvu alusel selgub(-vad) võiduauhinna omanik (-ud).
2.1.5. Kui kahel Osalejal on täpselt sama punktide arv, siis võiduauhind jagatakse pooleks.
2.1.6. Auhinnavõitjat (-id) teavitatakse võidust alljärgnevalt:
2.1.6.1. teavitatakse individuaalselt. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, telefoni teel, mis on registreeritud kampaanias
osalemiseks.
2.1.6.2. kui võiduauhinna omanik ei vasta kõnedele 13.09.2019.a. kuni kella 12.00, või teda ei ole võimalik identifitseerida,
kaotab võiduauhinna omanik õiguse ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna omanik. Järgmiseks võiduauhinna
omanikuks saab teisel kohal olev Osaleja. Kui teisel kohal olev Osaleja ei vasta kõnedele 13.09.2019.a. kuni kella 15.00, või
teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab ka tema õiguse ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna omanik. Järgmiseks
võiduauhinna omanikuks saab kolmandal kohal olev Osaleja;
2.1.6.3. kui võiduauhinna võitjaid on kaks ning ajavahemikus 13.09.2019.a. alates kella 12.00 kuni kella 15.00 saab Korraldaja
ühendust ainult ühe võitjaga (teise võitjaga ei saa ühendust), siis kogu võiduauhinna saab endale Osaleja kellega sai
ühendust;
2.1.6.4. kui mõlemad Osalejad ei vasta kõnedele 13.09.2019.a. hiljemalt kella 16.00, kaotavad nad õiguse ja nende asemele
valitakse uus võiduauhinna omanik. Järgmiseks võiduauhinna omanikuks saab kolmandal kohal olev Osaleja.
2.1.7. Auhinnad antakse üle kõikides Fenikss Casino mängusaalides üritusel „Lucky Lady challenge väljakutse” 13.09.2019.a.
Osaleja peab viibima väljamängimise ajal vastavas Fenikss Casino mängusaalis.
2.1.8. võiduauhinna omanikud selguvad saavutatud suurima punktide arvu alusel.
2.2. Kõikide auhindade üleandmise aluseks on mängukampaanias osalemise nõusoleku olemasolu ning isikuttõendav
dokument.
2.3. Täiendavas õnnemängus Osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse nõuetele. Kehtiva kasiinokeeluga klientidel ei ole õigust osaleda väljamängimistel.
2.5. Juhul kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest
hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, loobub auhinnast teavitamisel või ei esita Korraldajale piisavalt dokumente,
mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles ühe nädala. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja
Korraldajal on õigus jätta talle auhind välja andmata. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik
hiljemalt 20.09.2019 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
2.6. Auhindade kättesaamisega seotud kulutusi Korraldaja ei kompenseeri.
2.7. Korraldaja ei vastuta mistahes ebakorrektse informatsiooni või tehnilise vea eest, mis temast mittesõltuvatel asjaoludel
võib Tarbijamängu läbiviimise käigus ilmneda.
2.8. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on Korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli
läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.
3. Pretensioonide lahendamine
3.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada
mängusaali personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali
personali poolt võimaluse korral koheselt.
3.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete
Kohta vastatakse 14 tööpäeva jooksul.
3.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino
juhtkonnal õigus võiduauhinna võit tühistada.
4. Piirangud
4.1. Mitteloetavalt täidetud nõusolekud eemaldatakse võiduauhinna väljamängimise käigus.
4.2. Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.
5. Lisasätted
5.1. Hasartmängus Osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja
mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või
hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.
5.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva
kohta saab mängus Osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.
5.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest
Mistahes vastutust kandmata.
5.4. Andmete edastamisega kinnitab Osaleja nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta
kehtestatud Reeglitega.
5.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest eelnevalt
teavitades.
5.6. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised
rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu
tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja aadressil www.novoloto.ee
5.7. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames.
Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000287