Lucky 21

1. Lucky 21 täiendava õnnemängu reeglid
1.1. Täiendavas õnnemängus osalemiseks on vaja mängida mänguautomaatidel.
1.2. Ajaline periood: iga kuu ainult 21. kuupäeval alates 21.03.2019.a. – kell 00:01 kuni 21.05.2019. kella 21:00.
1.3. Auhindade loosimised toimuvad: iga kuu 21. kuupäeval kell 19:00, 20:00 ja 21:00 Fenikss Casino mängusaalides.

1.4.

Loosimised toimuvad kpv

Asukoht

Võidufond kokku

1) 21.03.2019.a.
19:00
20:00
21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

3 (kolm) promotional ticket´it mängusaali kohta:

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

1) 21.04.2019.a.
19:00
20:00
21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

3 (kolm) promotional ticket´it mängusaali kohta:

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

1) 21.05.2019.a.
19:00
20:00
21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

3 (kolm) promotional ticket´it mängusaali kohta:

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

1.5. Lisaks hasartmängukorraldaja edastab info mängukampaania osalejate telefoni numbritele ja/ või e-mailile.
1.6. Auhinna fond moodustab 13 500 (kolmteist tuhat viissada) eurot: 135 promotional ticket väärtusega 100
(ükssada) eurot (tähtajaga 7 päeva).
1.7. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija mängima mänguautomaadil, mängija
panuse suurus olema vähemalt 0,01 eur ning esitama klienditeenindajale ticketi võiduga vähemalt 21,00 eurot.
1.8. Ainult mänguautomaatidest väljastatud ticketi alusel ja vähemalt 21,00 eur võidu korral saab mängija õiguse
osaleda loosimistes.
1.9. Osaleja võib esitada ainult ühe mänguaparaadi ticketi igas mängusaalis loosimise päeval.
1.10. Mänguaparaadi ticket võiduga vähemalt 21,00 eurot annab õiguse saada kahest osast koosneva seeria
numbriga „Lucky 21” pileti:
1. osa, „Lucky 21” pileti osa paneb klienditeenindaja mängusaalis vastavalt tähistatud loosikasti;
2. osa (trükitud sama seeria number mis 1. osal) osa jääb kliendile.
1.10.1. Pileti „Lucky 21“ saab ainult klienditeenindaja poolt andmekogus fikseeritud andmete alusel.
1.10.2. Ühe loosimise raames väljastatakse kokku 3 auhinda mängusaali kohta.
1.10.3. Kliendil on õigus kasutada 100,00 eurone promotional ticket 7 . päeva jooksul .
1.11. Ticketite vastuvõtmine lõpeb 15 mnutid enne väljamängimist
1.12. Auhind antakse üle kohe.
1.13. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
2. Väljamängimine
2.1. Väljamängimisel on ühe osaleja kohta ainult üks auhind. Loosikasti saab panna ainult samas mängusaalis
väljastatud piletid.
2.2. väljamängimisel osalevad ainult vastava Fenikss Casino mängusaalis väljastatud ja täidetud piletid.
2.3. Võiduauhinna väljamängimisel osalemiseks peab mängija viibima väljamängimise ajal vastavas Fenikss Casino
mängusaalis.
2.4. Võiduauhinna väljamängimiseks mängu läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel pileti, millele kantud
andmete alusel selguvad võiduauhindade omanikud (pileti seeria number).
2.5. Kui võiduauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel vastavas Fenikss Casino mängusaalis, ei reageeri oma
nimele või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse ja tema asemele valitakse uus
võiduauhinna omanik.
2.6. Võiduauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud seeria numbriga pilet, kliendil vastava seeria
numbriga pilet (2. osa) ning isikuttõendav dokument.
2.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse nõuetele.
2.8. Võiduauhind antakse kohe üle.
2.9. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale võiduauhinna maksumust
rahas.
2.10. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni
lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.
3. Pretensioonide lahendamine
3.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali
personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali
personali poolt võimaluse korral koheselt.
3.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta
vastatakse 14 tööpäeva jooksul.
3.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal
õigus võiduauhinna võit tühistada.
4. Lisasätted
4.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja
mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või
hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.
4.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab
mängus osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.
4.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest
mistahes vastutust kandmata.
4.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud
Reeglitega.
4.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest
eelnevalt teavitades.
Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000287