Lucky 21

Täiendava õnnemängu korraldaja. Fenikss Casino mängusaalide täiendava õnnemängu korraldajaks on OÜ Novoloto, registrinumber 10159983, asukohaga Ahtri 8 Tallinn, tel. 6116161, e-mail: , www.novoloto.ee, www.fenikss.ee. Täiendava õnnemängu kampaania käigus on mänguautomaatidel mängivatel klientidel võimalus võita  “Fenikss Casino promotional ticket´id”.

  1. Lucky 21 täiendava õnnemängu reeglid

1.1. Täiendavas õnnemängus osalemiseks  on vaja mängida mänguautomaatidel.

1.2. Ajaline periood: iga kuu ainult 21. kuupäeval alates 21.12.2018.a. – kell 00:01 kuni 21.02.2019. kella 21:00.

1.3. Auhindade loosimised toimuvad:  iga kuu 21. kuupäeval kell 19:00, 20:00 ja 21:00 Fenikss Casino mängusaalides.

1.4.

Loosimised toimuvad kpv

Asukoht

Võidufond kokku

1)       21.12.2018.a.

19:00

20:00

21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

3 (kolm) promotional ticket´it mängusaali kohta:

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

2)       21.01.2019.a.

19:00

20:00

21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

3 (kolm) promotional ticket´it mängusaali kohta:

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

3)       21.02.2019.a.

19:00

20:00

21:00

kõik Fenikss Casino mängusaalid

3 (kolm) promotional ticket´it mängusaali kohta:

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot

1.5. Lisaks hasartmängukorraldaja edastab info mängukampaania osalejate telefoni numbritele ja/ või e-mailile.

1.6. Auhinna fond moodustab 13 500 (kolmteist tuhat viissada) eurot: 135 promotional ticket väärtusega 100 (ükssada) eurot (tähtajaga 7 päeva).

1.7. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija mängima mänguautomaadil, mängija panuse suurus olema vähemalt 0,01 eur ning esitama klienditeenindajale ticketi võiduga vähemalt 21,00 eurot.

1.8. Ainult mänguautomaatidest väljastatud ticketi alusel ja vähemalt 21,00 eur võidu korral saab mängija õiguse osaleda loosimistes.

1.9. Osaleja võib esitada ainult ühe mänguaparaadi ticketi igas mängusaalis loosimise päeval. 

1.10. Mänguaparaadi ticket võiduga vähemalt 21,00 eurot annab õiguse saada kahest osast koosneva seeria numbriga „Lucky 21” pileti:

  1. osa, „Lucky 21” pileti osa paneb klienditeenindaja mängusaalis vastavalt tähistatud loosikasti;
  2. osa (trükitud sama seeria number mis 1. osal) osa jääb kliendile.

1.10.1. Pileti „Lucky 21“ saab ainult klienditeenindaja poolt andmekogus fikseeritud andmete alusel. 

1.10.2. Ühe loosimise raames väljastatakse kokku 3 auhinda mängusaali kohta.

1.10.3. Kliendil on õigus kasutada 100,00 eurone promotional ticket 7 . päeva jooksul .

1.11. Ticketite  vastuvõtmine lõpeb 15 mnutid enne väljamängimist

1.12.  Auhind  antakse üle kohe.

1.13. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.

  1. Väljamängimine

2.1. Väljamängimisel on ühe osaleja kohta ainult üks auhind. Loosikasti saab panna  ainult  samas mängusaalis väljastatud piletid.

2.2. väljamängimisel   osalevad  ainult vastava Fenikss Casino mängusaalis  väljastatud ja täidetud  piletid.

2.3. Võiduauhinna väljamängimisel osalemiseks peab mängija viibima väljamängimise ajal vastavas Fenikss Casino mängusaalis.

2.4. Võiduauhinna väljamängimiseks mängu läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel pileti, millele kantud andmete alusel selguvad  võiduauhindade  omanikud (pileti seeria number).

2.5. Kui võiduauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel vastavas  Fenikss Casino mängusaalis, ei reageeri oma nimele või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse  ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna omanik.

2.6. Võiduauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud seeria numbriga pilet, kliendil vastava seeria numbriga pilet (2. osa) ning isikuttõendav dokument.

2.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.

2.8.  Võiduauhind  antakse kohe üle.

2.9. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale võiduauhinna maksumust rahas.

2.10. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.

  1. Pretensioonide lahendamine

3.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali personali poolt võimaluse korral koheselt.

3.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta vastatakse 14 tööpäeva jooksul.

3.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal õigus võiduauhinna võit tühistada.

  1. Lisasätted

4.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.

4.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab mängus osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.

4.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

4.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud Reeglitega.

4.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest eelnevalt teavitades.

Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000287