Book of Ra

Täiendava õnnemängu korraldaja. Fenikss Casino mängusaalide täiendava õnnemängu korraldajaks on OÜ
Novoloto, registrinumber 10159983, asukohaga Ahtri 8 Tallinn, tel. 6116161, e-mail:
, www.fenikss.ee. Täiendava õnnemängu kampaania käigus on mänguautomaatidel
mängivatel klientidel võimalus võita kuni 15 000 eurot.
Book of Ra väljakutse reeglid
1.1. Täiendava õnnemängu mängus osalevad mänguautomaatidel olevad liinimängud Book of Ra Deluxe,
Book of Ra Deluxe 6, Book of Ra.
1.2. Ajaline periood: 15.02.2019.a. kell 09:00 – 17.05.2019.a. 21:00.
1.3. Mängukampaania peaauhinna võitja väljaselgitamine toimub ettevõtte registreeritud aadressil 16. mai
2019 kell 12:00 ning lisaauhinna võitjad 17.05.2019.a. kell 21.00
1.4. Võidufondi suurus 15 000,00 (viisteist tuhat) eurot.
1.4.1. Auhindadeks on:
1) 1 (üks) rahaline auhind väärtuses 10 000,00 eurot (edaspidi Peaauhind);
2) 1 (üks) rahaline auhind väärtuses 2 000,00 eurot (edaspidi lisaauhind);
3) 1 (üks) rahaline auhind väärtuses 3 000,00 eurot (edaspidi lisaauhind).
1.5. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab Mängija (edaspidi Osaleja) panuse suurus
liinimängudel olema vähemalt 1,00 (üks) euro.
1.6. Ainult Book of Ra Deluxe, Book of Ra Deluxe 6, Book of Ra liinimängudel saavutatud boonusmängude
alusel saab Osaleja koguda punkte, mis annavad Osalejale õiguse osaleda võiduauhinna väljamängimises.
Igakordselt saadavate punktide arvu tuleb fikseerida.
1.7. Saavutatud punktide fikseerimiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes fikseerib:
1) panus
2) saadud punktide arv
3) mänguautomaadi nr
4) kellaaeg
5) kliendikaardi nr
6) kliendi telefoni number
1.8. Osalejaks saab ainult klienditeenindaja poolt fikseeritud andmete alusel ning Osaleja kirjutab
täiendavas õnnemängus osalemiseks nõusoleku trükitähtedega ja loetavalt oma telefoni numbri.
1.9. Fikseeritud andmete vastuvõtmine lõpeb 15. mai 2019 kell 23:59.
1.10. Mängukampaania jooksul kõikides Fenikss Casino mängusaalides elektroonilisel tablool saab jälgida
eelmise päeva Osalejate poolt saavutatud esikümne punktide arvu.
1.11. Esikahekümnesse jõudnud osalejatega võetakse ühendust kord kuus. Neile edastatakse informatsioon
nende poolt saavutatud punktide arvu kohta.
1.12. Lisaks esikümnesse jõudnud osalejatega võetakse ühendust 10.05.2019.a. Neile edastatakse kutse
„Book of Ra väljakutse “ üritusele, mis toimub Marja Fenikss Casino mängusaalis 17.05.2019.a. kell 21:00
ning loositakse välja lisaauhinnad 2 000,00 eurot ja 3 000,00 eurot.
2. Auhindade väljaloosimine
2.1. Kõikide auhindade väljaloosimisel on ühe osaleja kohta ainult üks auhind.
2.1.1. Peaauhind:
2.1.2. Peaauhinna võitja väljaselgitamine toimub ettevõtte registreeritud aadressil 16. mai 2019.a.
2.1.3. Mängukampaania jooksul ühe Osaleja kohta fikseeritud andmete arv pole piiratud. Ühe Osaleja kohta
igakordselt saavutatud ja fikseeritud punktide arvu ei summerita. Enne auhinna loosimist kontrollitakse kõik
sisestatud andmed.
2.1.4. Korraldaja koondab Osalejad nimekirja vastavalt igakordselt fikseeritud punktide arvule kahenevas
järjekorras. Peaauhinna väljamängimiseks Korraldaja selgitab välja igakordselt saadud punktide arvu hulgast
suurima punktide arvu. Saavutatud suurima punktide arvu alusel selgub(-vad) võiduauhinna omanik (-ud).
2.1.5. Kui kahel Osalejal on täpselt sama punktide arv, siis võiduauhind jagatakse pooleks.
2.1.6. Auhinnavõitjat (-id) teavitatakse võidust alljärgnevalt:
2.1.6.1. teavitatakse individuaalselt. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, telefoni teel, mis on registreeritud
kampaanias osalemiseks.
2.1.6.2. kui võiduauhinna omanik ei vasta kõnedele 16.05.2019.a. alates kella 12.00 kuni kella 17.00, või
teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse ja tema asemele valitakse uus
võiduauhinna omanik. Järgmiseks võiduauhinna omanikuks saab teisel kohal olev Osaleja. Kui teisel kohal
olev Osaleja ei vasta kõnedele 16.05.2019.a. kella 17.01 kuni kella 20.00, või teda ei ole võimalik
identifitseerida, kaotab ka tema õiguse ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna omanik. Järgmiseks
võiduauhinna omanikuks saab kolmandal kohal olev Osaleja;
2.1.6.3. kui võiduauhinna võitjaid on kaks ning ajavahemikus 16.05.2019.a. alates kella 12.00 kuni kella
17.00 saab Korraldaja ühendust ainult ühe võitjaga (teise võitjaga ei saa ühendust), siis kogu võiduauhinna
saab endale Osaleja kellega sai ühendust;
2.1.6.4. kui mõlemad Osalejad ei vasta kõnedele 16.05.2019.a. hiljemalt kella 17.00, kaotavad nad õiguse ja
nende asemele valitakse uus võiduauhinna omanik. Järgmiseks võiduauhinna omanikuks saab kolmandal
kohal olev Osaleja.
2.1.7. Peaauhind antakse üle üritusel „Book of Ra väljakutse” Marja Fenikss Casino mängusaalis
17.05.2019.a. kell 21:00.
2.2. Lisaauhinnad:
2.2.1. lisaauhindade võitjate väljaselgitamine toimub Marja Fenikss Casino mängusaalis 17.05.2019.a. kell
21:00.
2.2.2. väljamängimisel osalevad ainult esikümnesse jõudnud Osalejad ning kellele Korraldaja väljastas
mängusaalis vastava pileti.
2.2.3. väljamängimisel osalemiseks peab Osaleja viibima väljamängimise ajal Marja Fenikss Casino
mängusaalis.
2.2.4. lisaauhinna väljamängimiseks mängu läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel pileti, millele
kantud andmete alusel selguvad lisaauhindade omanikud (pileti seeria number).
2.2.5. Kui lisaauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel Marja Fenikss Casino mängusaalis, ei reageeri
oma nimele või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse ja tema asemele
valitakse uus lisaauhinna omanik.
2.2.6. Võiduauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud seeria numbriga pilet, kliendil
vastava seeria numbriga pilet (2. osa) ning isikuttõendav dokument.
2.2.7. Võiduauhind antakse kohe üle.
2.3. Kõikide auhindade üleandmise aluseks on mängukampaanias osalemise nõusoleku olemasolu ning
isikuttõendav dokument.
2.4. Täiendavas õnnemängus Osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele. Kehtiva kasiinokeeluga klientidel ei ole õigust osaleda
väljamängimistel.
2.5. Juhul kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja
koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, loobub auhinnast teavitamisel või ei esita
Korraldajale piisavalt dokumente, mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat.
Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle auhind välja andmata.
2.6. Auhindade kättesaamisega seotud kulutusi Korraldaja ei kompenseeri.
2.7. Korraldaja ei vastuta mistahes ebakorrektse informatsiooni või tehnilise vea eest, mis temast
mittesõltuvatel asjaoludel võib Tarbijamängu läbiviimise käigus ilmneda.
2.8. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on Korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada
kuni lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.
3. Pretensioonide lahendamine
3.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada
mängusaali personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid
lahendatakse mängusaali personali poolt võimaluse korral koheselt.
3.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete
Kohta vastatakse 14 tööpäeva jooksul.
3.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino
juhtkonnal õigus võiduauhinna võit tühistada.
4. Piirangud
4.1. Mitteloetavalt täidetud nõusolekud eemaldatakse võiduauhinna väljamängimise käigus.
5. Lisasätted
5.1. Hasartmängus Osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja
mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt
ja/või hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.
5.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva
kohta saab mängus Osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.
5.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest
Mistahes vastutust kandmata.
5.4. Andmete edastamisega kinnitab Osaleja nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta
kehtestatud Reeglitega.
5.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest
eelnevalt teavitades.
Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000227