Black Box 13

1. Black box täiendava õnnemängu reeglid
1.1. Täiendavas õnnemängus osalemiseks on vaja mängida mänguautomaatidel.
1.2. Ajaline periood: alates. iga kuu 13. kuupäeval alates 13.03.2019.a. – kell 09:00 kuni 13.05.2019. kella 21:00.
1.3. Auhindade loosimised toimuvad: iga kuu 13. kuupäeval kell 09:00-21.00 Fenikss Casino mängusaalides.

1.4.

Loosimised toimuvad kpv

Asukoht

Võidufond kokku

1) 13.03.2019.a.

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 5 (viis) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 10 (kümme) promotional ticket väärtusega 20 (kakskümmend) eurot, 100 (ükssada) promotional ticket väärtusega 5 (viis) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

2) 13.04.2019.a.

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 5 (viis) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 10 (kümme) promotional ticket väärtusega 20 (kakskümmend) eurot, 100 (ükssada) promotional ticket väärtusega 5 (viis) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

3) 13.05.2019.a.

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta: 5 (viis) promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 10 (kümme) promotional ticket väärtusega 20 (kakskümmend) eurot, 100 (ükssada) promotional ticket väärtusega 5 (viis) eurot, 200 (kakssada) Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot

1.5. Lisaks hasartmängukorraldaja edastab info mängukampaania osalejate telefoni numbritele ja/ või e-mailile.
1.6. Auhinna fond moodustab 87 750,00 (kaheksakümmend seitse tuhat seitsesada viiskümmend) eurot: 225
promotional ticket väärtusega 50 (viiskümmend) eurot, 450 promotional ticket väärtusega 20 (kakskümmend) eurot,
4 500 promotional ticket väärtusega 5 (viis) eurot, 9 000 Fenikss kasiino baari kinkekaarti väärtusega 5 (viis) eurot
(tähtajaga 5 päeva).
1.7. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija mängima mänguautomaadil, mängija
panuse suurus olema vähemalt 0,01 eur ning esitama klienditeenindajale ticketi võiduga vähemalt 25,00 eurot.
1.8. Ainult mänguautomaatidest väljastatud ticketi alusel ja vähemalt 25,00 eur võidu korral saab mängija õiguse
osaleda loosimistes.
1.8. Loosimise kohta on ühe osaleja poolt esitatud ticketite arv ainult üks ticket igas mängusaalis.
1.9. Ticket võiduga vähemalt 25,00 eurot annab õiguse välja tõmmata nn. mustast kastist (edaspidi „Black box“)
pileti (edaspidi „scratch line“) mille kattekihi all on auhind.
1.9.1. „scratch line“ saab ainult klienditeenindaja poolt andmekogus fikseeritud andmete alusel.
1.9.4. Ühe loosimise raames väljastatakse kokku 315 auhinda mängusaali kohta.
1.9.5. Kliendil on õigus kasutada promotional ticket samal päeval (13. kuupäeval) kuni 23:59 ning Fenikss kasiino
baari ühekordse ostuga kinkekaart 5 päeva jooksul (v.a. tubakatooted).
1.10 Ticketite vastuvõtmine lõpeb 13, kuupäeval kell 20:45. Promotional ticketite kasutamine lõpeb samal päeval
kell 23:59.
1.11. Auhind antakse üle kohe.
1.12 Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
1.13. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni
lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.
2. Pretensioonide lahendamine
2.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali
personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali
personali poolt võimaluse korral koheselt.
2.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta
vastatakse 14 tööpäeva jooksul.
2.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal
õigus võiduauhinna võit tühistada.
3. Lisasätted
3.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja
mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või
hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.
3.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab
mängus osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.
3.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest
mistahes vastutust kandmata.
3.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud
Reeglitega.
3.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest
eelnevalt teavitades.
Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000287