777

Täiendava õnnemängu korraldaja. Fenikss Casino mängusaalide täiendava õnnemängu korraldajaks on OÜ Novoloto, registrinumber 10159983, asukohaga Ahtri 8 Tallinn, tel. 6116161, e-mail: www.novoloto.ee . Täiendava õnnemängu kampaania käigus on mänguautomaatidel mängivatel klientidel võimalus võita  “Fenikss Casino promotional ticket´id” ning  3 (kolm) 7 000 eur rahalist auhinda.

  1. Täiendava õnnemängu reeglid

1.1. Täiendavas õnnemängus osalemiseks  on vaja mängida mänguautomaatidel.

1.2. Ajaline periood: 15.10.2018.a. kell 08:00  – 03.05.2019.a. kell 21:00.

1.3. Võiduauhinna väljamängimine toimub:  03. mai kell 21:00 Fenikss Casino mängusaalis.

Info vaheloosimiste ja võiduauhinna väljamängimise asukoha ja aja kohta avaldatakse OÜ Novoloto veebilehel www.novoloto.ee, facebooki lehel ning Fenikss Casino mängusaalides. Vähemalt 2 (kaks) nädalat enne ürituste toimumist edastab hasartmängukorraldaja täiendava info väljamängimiste kohta Maksu- ja Tolliametile ning mängija poolt märgitud telefoni numbrile ja/ või emailile.

1.4.

Vaheloosimised toimuvad kpv

Asukoht

Võidufond kokku

1)       30.11.2018.a.

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta 1 (üks) promotional ticket väärtusega 500 (viissada) eurot, kokku 15 x 500 eur = 7 500 (seitse tuhat viissada)

2)       18. jaanuar 2019.a.

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta 1 (üks) promotional ticket väärtusega 500 (viissada) eurot, kokku 15 x 500 eur = 7 500 (seitse tuhat viissada)

3)       08. märts 2019.a.

kõik Fenikss Casino mängusaalid

1 (üks) mängusaali kohta 1 (üks) promotional ticket väärtusega 500 (viissada) eurot, kokku 15 x 500 eur = 7 500 (seitse tuhat viissada)

1.5. Võiduauhinna väljamängimine toimub 03. mai 2019.a. Võiduauhinna väljamängimise koht on Marja Fenikss Casino mängusaalis. Info leiab 2 (kaks) nädalat enne ürituse toimumist OÜ Novoloto veebilehel www.novoloto.ee, facebooki lehel ning Fenikss Casino mängusaalides. Lisaks hasartmängukorraldaja edastab info mängukampaania osalejate telefoni numbritele ja/ või e-mailile. Võiduauhind moodustab 21 100,00 (kakskümmend üks tuhat ükssada) eurot: 3 (kolm)* 7 000,00 eurot (seitse tuhat) eurot, ning 10 (kümme) promotional ticketit 10,00 (kümme) eur väärtuses (tähtajaga 30 päeva).

1.6. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab mängija mängima mänguautomaadil, mängija panuse suurus olema vähemalt 0,01 eur ning esitama klienditeenindajale ticketi mille seeria numbris (trükitud triipkood) on vähemalt üks „7“.

1.7. Ainult mänguautomaatidest väljastatud ticketi alusel ja 7 (seitse) voucheri kasutamisel saab mängija õiguse osaleda vahe- ja võiduauhinna väljamängimises.

1.8. Mängukampaania jooksul on ühe osaleja poolt esitatud ticketite arv ainult üks ticket. 

1.9. Voucheri saamiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole.

1.9.1. Mängija esitab ticketi koos nõusolekuga täiendavas õnnemängus osalemiseks (kirjutab loetavalt oma nime ning telefoninumbri või e-maili). Ticket koos nõusolekuga skanneritakse andmekogusse ning säilitatakse kuni 30 päeva pärast täiendava õnnemängu mängukampaania vaidlustamise tähtpäeva lõppemist.

1.9.2. Voucheri saab ainult klienditeenindaja poolt andmekogus fikseeritud andmete alusel. 

1.9.3. Tingimuste täitmisel väljastatakse  mängijale voucher väärtusega 7 (seitse) eurot. Esimese voucheri kasutamise tähtaeg on 7 (seitse) päeva, s.t. mängijal on õigus vahetada voucher mänguaparaadi promotional ticketi vastu alles 7 (seitse) päeva jooksul voucheri väljastamisest.

1.9.4. Mängukampaania raames mängija kohta väljastatakse kokku 7 (seitse) voucherit.

1.9.5. Kliendil on õigus saada järgnev voucher tingimusel kui eelmise voucheri väljastamisest on möödunud vähemalt 7 (seitse) päeva.

1.9.6. Teine ja järgnevad voucherid on õigus vahetada „promotional ticketi“ vastu vähemalt 7 (seitse) päeva möödudes peale voucheri väljastamist. Promotional ticket kehtib 30 (kolmkümmend) päeva.   

1.10 Ticketite  vastuvõtmine lõpeb 1  (üks) tund enne vaheloosimise algust ning 7 (seitse) nädalat enne võiduauhinna väljamängimise algust. Voucherite kasutamine lõpeb 1 (üks) tund enne vaheloosimise algust ja 1 (üks) päev enne võiduauhinna väljamängimise algust.

  1. Vaheloosimine

2.1. Vaheloosimisel ühe osaleja kohta auhindade arv ei ole piiratud.

2.3. Vaheloosimise osalemiseks peab mängija viibima väljamängimise ajal vastavas Fenikss Casino mängusaalis.

2.2. Vaheloosimisel osalevad ainult mängijad kes on kasutanud 7 voucherit ning andnud kirjaliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks kampaania raames. Vaheloosimise osalemiseks väljastatakse mängijale „kaart numbriga“.

Numbrit kandev kaardi teine pool pannakse loosikasti.

2.4. Vaheloosimise väljamängimiseks mängu läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel „kaardi numbriga“, millele kantud andmete alusel selgub  vaheauhinna  omanik.

2.5. Kui vaheauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel samas Fenikss Casino mängusaalis, teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab vaheauhinna omanik õiguse ja tema asemele valitakse uus vaheauhinna omanik.

2.6. Vaheauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud „kaart numbriga“ ning isikuttõendav dokument.

2.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.

2.8.  Vaheauhind  antakse üle kohe.

2.9. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.

2.10. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.

  1. Väljamängimine

3.1. Võiduauhinna väljamängimisel ühe osaleja kohta auhindade arv on ainult üks auhind.

3.2. Võiduauhinna väljamängimisel osalemiseks peavad mängijad viibima väljamängimise ajal Fenikss Casino Narva, Tartu või Marja mängusaalis.

Võiduauhinna väljamängimisel osalevad ainult mängijad kes on kasutanud 7 voucherit ning andnud kirjaliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks kampaania raames.

3.3. Võiduauhinna väljamängimises osalemiseks väljastatakse mängijale „kaart numbriga“.

Andmed Fenikss Casino Narva ja Tartu mängusaalides väljastatud kaartide kohta sünkroniseeritakse Marja mängusaali enne väljamängimist. Numbrit kandev kaardi teine pool pannakse loosikasti Fenikss Casino Marja mängusaalis.

3.4. Võiduauhinna väljamängimiseks mängu läbiviija võtab Marja mängusaali loosikastist juhuslikkuse alusel „kaardi numbriga“, millele kantud andmete alusel selguvad  võiduauhindade  omanikud.

3.5. Kui võiduauhinna omanik ei viibi väljamängimise hetkel Narva, Tartu ega Marja Fenikss Casino mängusaalis, teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse  ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna omanik.

3.6. Võiduauhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud „kaart numbriga“ ning isikuttõendav dokument.

3.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.

3.8.  Võiduauhind  antakse üle kohe.

3.9. Võidetud auhind ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.

3.10. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.

  1. Pretensioonide lahendamine

4.1. Tekkinud pretensioonid täiendava õnnemängu reeglite (sh.väljamängimise) kohta tuleb esitada mängusaali personalile koheselt. Hilisemad pretensioonid lahendamisele ei kuulu. Pretensioonid lahendatakse mängusaali personali poolt võimaluse korral koheselt.

4.2. Kirjalikult esitatud pretensioonidele mängusaali personali, mänguautomaatide või nende väljamaksete kohta vastatakse 14 tööpäeva jooksul.

4.3. Kui võiduauhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenikss Casino juhtkonnal õigus võiduauhinna võit tühistada.

  1. Lisasätted

5.1. Hasartmängus osaleja on kohustatud järgima kõiki õnnemängu mängukohas kehtivaid reegleid ja mängujuhiseid, sealhulgas selliseid, mis on esitatud suuliselt või kirjalikult kas hasartmängu korraldaja poolt ja/või hasartmänguks kasutataval mänguautomaadil, sealhulgas selle ekraanil.

5.2. Juhiste saamiseks täiendava õnnemängu mängureeglid mänguautomaatide ja mängudega seonduva kohta saab mängus osaleja pöörduda õnnemängu mängukoha personali poole.

5.3. Korraldajatel on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada täiendav õnnemäng viivitamatult ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

5.4. Andmete edastamisega kinnitab mängija nõustumist Korraldaja poolt täiendava õnnemängu kohta kehtestatud Reeglitega.

5.5. Fenikss Casino´l on õigus muuta täiendava õnnemänguna läbiviidava kampaania reegleid, kliente sellest eelnevalt teavitades.

Täiendava õnnemängu korraldusluba nr HKL000287